Tjenester

• Går Du/Dere med byggeplaner ønsker vi å bistå. 
• Vi deltar ofte helt fra første skisse til ferdig bygg.
• Borgedal Bygg AS tegner og prosjekterer selv storparten av det vi bygger.
• Vi utfører alle typer byggeprosjekter.
• Stor erfaring på alle typer landbruksbygg.
• Borgedal Bygg AS kan også bistå med konsulenttjenester ved byggesøknader og tegninger.
• Betongsaging og kjerneboring i betong.
• Spesialoppdrag med Manitou kran for arbeid i høyden.